با کاروان حله

وبلاگ گروه آموزشی معلمان ادبیات شهرستان شازند

شروع تازه

مدتی این مثنوی تأخیر شد        مهلتی بایست تا خون شیر شد

این وبلاگ بنا به دلایل تغییر مدیریت مدتی به روز نشده بود که بعد از این انشاءالله مرتب به روز خواهد شد . از تمامی همکاران محترم گروه ادبیات درخواست می شود مطالب ونوشته های خود را در قالب نمونه سؤال ، طرح درس ، نقد ونظر ، حل مشکلات درسی و ... جهت درج در این وبلاگ دراختیار مدیریت وبلاگ قرار دهید .

با تشکر

رضایی سرگروه ادبیات فارسی شازند

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:36  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

بارم بندی جدید

در سال تحصیلی 1387 – 1388 بارم بندی درس های زبان و ادبیات فارسی تغییراتی جزئی داشت که لازم دیدم به اطلاع شما سروران گرامی برسانم .

نمره ی مستمر درس زبان فارسی 1 و 2 و 3 عمومی و تخصصی

ردیف

مورد

نمره

1

املای تقریری

10

2

فعالیت کلاسی

2

3

پرسش کلاسی

2

4

آزمون کتبی

4

5

تهیه ی دفتر

2

 

نمره ی پایانی درس زبان فارسی 1 و 2

ردیف

 

موارد

نمره

نوبت اول

نوبت دوم

قسمت اول

قسمت دوم

1

زبان شناسی

4

1

3

2

املا و بیاموزیم

3

1

2

3

نگارش

5

1

4

4

دستور

8

2

6

 

 

 

جمع

 

20

 

5

 

 

15

 

نمره ی پایانی درس زبان فارسی 3 عمومی و تخصصی

ردیف

 

موارد

نمره

نوبت اول

نوبت دوم

1

زبان شناسی

4

4

2

املا و بیاموزیم

3

3

3

نگارش

5

5

4

دستور

8

8

 

جمع

 

20

20

 

 

قسمت بندی درس های نوبت اول و دوم زبان فارسی

نام کتاب

نوبت اول

نوبت دوم

زبان فارسی سال اول

1 – 14

15 – 28

زبان فارسی سال دوم

1 – 14

15 – 28

زبان فارسی 3 عمومی

1 – 12

13 – 24

زبان فارسی 3 تخصصی

1 – 14

15 – 27

 

قسمت بندی درس های نوبت اول و دوم ادبیات فارسی

نام کتاب

نوبت اول

نوبت دوم

ادبیات فارسی سال اول

1 – 11

12 – 24

ادبیات فارسی سال دوم

1 – 11

12 – 24

ادبیات فارسی 3 عمومی

1 – 11

12 – 23

ادبیات فارسی 3 تخصصی

1 – 13

14 – 27

 

 

 

نمره ی مستمر درس ادبیات فارسی 1 و 2 و 3 عمومی و تخصصی

ردیف

مورد

نمره

1

قرائت و فهم متن

6

2

فعالیت کلاسی

2

3

پرسش کلاسی

3

4

حفظ شعر

3

5

آزمون کتبی

5

6

تهیه ی دفتر

1

 

نمره ی پایانی درس ادبیات فارسی 1 و 2

ردیف

 

موارد

نمره

نوبت اول

نوبت دوم

قسمت اول

قسمت دوم

1

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

2

معنی لغت

2

5/0

5/1

3

درک مطلب

4

1

3

4

دانش های ادبی

3

5/0

5/2

5

خودآزمایی

3

1

2

6

حفظ شعر

2

===

2

 

نمره ی پایانی درس ادبیات فارسی 3 عمومی و تخصصی

ردیف

 

موارد

نمره

نوبت اول

نوبت دوم

1

بیان معنی شعر و نثر

6

6

2

معنی لغت

2

2

3

درک مطلب

4

4

4

دانش های ادبی

3

3

5

خودآزمایی

3

3

6

حفظ شعر

2

2


منبع : وبلاگ ادبکده
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم دی ۱۳۸۸ساعت 12:14  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

شيوه‌نامه‌ي تصحيح املاي فارسي در تمامي مقاطع تحصيلي


الف - يك غلطي ها و نيم غلطي ها

 

عناوين غلط‌هاي املايي

نيم غلطي

يك غلطي

ملاحظات

الف- انتخاب نابه‌جا

 

 • انتخاب نابه‌جاي كلمه
 • انتخاب بيش از يك شكل كلمه
 • از قلم انداختن يك كلمه
 • آوردن جانشين براي يك كلمه
 • تغيير دادن كلمه

 

 

*

*

*

*

*

 • «سبر» به جاي «صبر» و «گل و خوار» به جاي «گل و خار»
 • «سبر» و «صبر» با هم
 • كلمه‌اي كه اهمّيّت و بار املايي دارد.
 • كلمه‌اي كه اهمّيّت و بار املايي دارد.
 • «غذا» به «قضا» تغيير يابد.

ب- حرف نادرست

 

 • شكل نادرست حرف 
 • حرف اضافي يا حذف حرف
 • دندانه‌ي اضافي يا حذف دندانه
 • نقطه‌ي اضافي، كم يا نابه‌جا
 • سركج اضافي يا حذف سركج
 • كرسي نادرست همزه
 • حرف كشيده‌ي نادرست
 • ياي ميانجي اضافي يا حذف آن
 • تغيير دادن حرف (به تبع واج)
 • تغيير ندادن حرف (به تبعيت از عربي)
 • تغيير دادن شكل حرف
 • شكسته نوشتن حرف  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

  

 • «باـغ» به جاي «باغ» و 
 • «بيانداخت» به جاي «بينداخت»، «علاقمند» به جاي «علاقه‌مند»
 • «بسـبي» به جاي «بسي»، «  صبحانه » به جاي صبحانه»
 • «ياور» به جاي «باور»، «جنان» به جاي «چنان»، «تفت» به جاي «نفت»
 • «عسگر» به جاي ««عسكر»، «جنكاور» به جاي «جنگاور»
 • «مأثر» به جاي «مؤثّر» 
 • « » به جاي «سخن»
 • «خانه‌ي‌دار» به جاي «خانه‌دار»، «خانه احمد» به جاي «خانه‌ي احمد»
 • «پمبه» به جاي «پنبه»
 • «اسمعيل» به جاي«اسماعيل»
 • «شست» به معني عدد 60 به جاي «شصت» و
 •  « » به جاي «براي»

پ- نشانه‌ي نادرست

 • نشانه‌ي اضافي، كم يا نابه‌جا

*

 

 • «گلاّب» به جاي «گلاب»، «مي‌ايد» به جاي «مي‌آيد» و «متكا» به جاي «متّكا» و

ت- انفصال نادرست

 • انفصال «به» از فعل
 • انفصال «كلمات تركيبي»

(منظور كلماتي است كه در هيچ يك از كتاب‌هاي درسي موجود به شكل جدا ديده نشده‌اند)

*

*

 

 • «به رفت» به جاي«برفت»
 • «به  داشت» به جاي«بهداشت»

ث - كلمه‌ي نادرست(فاقد ارزش املايي)

 • كلمه‌ي اضافي
 • كلمه‌ي محذوف
 • جانشين كردن كلمه‌ي ديگر
 • تغيير دادن كلمه
 • تكرار كردن كلمه

(اگر كلمه‌ي مكرّر صحيح باشد، بار اوّل غلط محسوب نمي‌شود ولي براي بار دوم و بيش‌تر در كلّ املا يك غلط محسوب مي‌شود)

*

*

*

*

*

 

 • اضافه شدن مثلاً «مداد» به متن املا
 •  
 • مثلاً «خويش» به جاي «خود» و ...
 • مثلاً «پارسال» به جاي «پارسا» و برعكس (غلط سمعي)«دوست» و « دوست» باهم
 • حذف شدن مثلاً «مداد»از متن املا

 

 

 

 

 

ب - موارد دو املايي

 

عناوين دو املايي

مصوبه

گونه ي ديگر

 دو املايي

الف- اتّصال و انفصال

اتصال و انفصال «است، اند»

اتصا ل و انفصال پيشوند «به»

اتصا ل و انفصال «بي»

اتصا ل و انفصال «تر»، «ترين»

اتصا ل و انفصال «چه»

اتصا ل و انفصال «كلمات تركيبي»

اتصا ل و انفصال «كه»

اتصا ل و انفصال «ها»

اتصا ل و انفصال «هم»

اتصا ل و انفصال «به، مي»

 

«معلم است، معلم‌اند»

«به نام»، «به‌خصوص»

«بي‌علاقه»

«بزرگ‌تر»

«چه‌قدر»

«فرهنگ‌سرا»

«چنان‌كه»

«كتاب‌ها»

«هم‌كلاس»

 «به خانه مي‌رود»

 

«معلمست، معلمند»

«بنام»، «بخصوص»

«بيعلاقه»

«بزرگتر»

«چقدر»

«فرهنگسرا»

«چنانكه»

«كتابها»

«همكلاس»

 «بخانه ميرود»

 

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

 هر دو صحيح است

ب- تغيير

تغيير واج

 

خانه‌ي علي

املاي فارسي، دانايي

 

خانه علي

املاء فارسي، دانائي

 

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

 

پ- حذف و اضافه

«رعايت نشانه‌گذاري»

 

«داناست، نيكوست» و

«داود ، جست و جو » و

«گفت: مي آيم» و

«دانا است، نيكو است» و

«داوود ، جستجو » و

«گفت مي آيم» و

 

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

 

چند تذكّر:

1- هر مورد غلط در كلّ املا هر كلمه، تنها يك بار گرفته مي‌شود. مثلاً اگر صبر را سه بار سبر بنويسد يك بار غلط گرفته مي‌شود.

 2- موارد دو املايي عمدتاً كلماتي است كه در كتاب‌هاي درسي- و نه كتاب‌هاي غيردرسي- به دو شكل ديده مي‌شوند و قرار است همه‌ي آن‌ها در آينده، شيوه‌ي املايي واحدي داشته باشند؛ بنابراين، كاربرد بخش دواملايي دائمي نيست.

3- در موارد كم يا زياد گذاشتن نقطه و دندانه در كلّ املا دو بار محاسبه خواهد شد.

 4- درباره ي تشديد وسركج در كلّ املا تنها دوبار محاسبه خواهد شد.

گروه زبان و ادبيات فارسي – دفتر تاليف و برنامه ريزي كتب درسي
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 21:8  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

تقویم چار فصل دل


گفتی غزل بگو ، چه بگویم مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

پر می زند دلم به هوای غزل ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم ودلی برای تماشا و فال کو؟

تقویم چار فصل دلم را ورق زدم
آن برگهای سبز سرآغاز سال کو؟

رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند
حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:20  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

درباره ی ویرایش در ایران

گفتگو با کامران فانی

کامران فانی معتقد است با اینکه ویراستار در متن مولف دست به دخل و تصرف می‌زند اما در نهایت همکار مولف محسوب می شود.
کامران فانی مترجم، ویراستار و فرهنگ‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر تاریخچه‌ای از ویراستاری در ادبیات ایران بحث خود را آغاز کرده و گفت: ویراستاری اصولا در تاریخ نشر کتاب در ایران امر تازه و جدیدی است. در گذشته ویراستار به معنای امروزی نداشتیم و به ویراستاری تذهیب و به ویراستار مذهّب می‌گفتند و او کسی بود که متن را پیراسته می‌کرد.

تاریخ 50 ساله ویراستاری در ادبیات معاصر

وی ادامه داد: ویراستاری به معنای امروزی تاریخی 50 ساله در ادبیات ایران دارد و با تاسیس مراکز فرهنگی چون مرکز ترجمه و نشر کتاب و فرانکلین که به طور جدی روی ارکان نشر از جمله ویراستاری برنامه ریزی کرده بودند، مسئله ویرایش کتابها جدی گرفته شد. این مراکز این فرهنگ را ایجاد کرد که کتاب نباید صرفا نوشته و روانه چاپخانه شود بلکه لازم است قبل از چاپ ویرایش شود..

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید..

.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:5  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

گوته و فرهنگ شرق

شرق، خاستگاه حیات معنوى گوته :: خسرو ناقد

یوهان ولفگانگ فون گوته را به جرات مى توان اولین پیشگام و آغاز گر «گفت وگوى فرهنگ و تمدن ها» نامید.
او با آفرینش آثارى فراتر از زمان و مکان، گام در راه گفت وگوى واقعى با فرهنگ ها و تمدن هاى دیگر گذاشت، آن هم در روزگارى که اثرات منفى پیشداورى هاى قرون پیشین در میان عامه مردم و بخش بزرگى از نخبگان اروپایى هنوز از میان نرفته بود.
با این همه نمى توان از تاثیرات اندیشمندان «عصر روشنگرى» بر افکار و آثار گوته غافل ماند. کسانى چون گوتهولد افرائیم لسینگ که با خلق درام «ناتان حکیم»، قلم بطلان بر مطلق گرایى نژادى و قومى و مذهبى کشید. لسینگ اعتقاد داشت که تنها زمانى بر پیشداورى هاى شوم و فاجعه آمیز ناشى از نابردبارى و تعصب مطلق گرایانه مذهب ها و ملت ها مى توان غلبه کرد که هر مذهب و ملت و نژادى، افزون بر احترام متقابل به دیگران، این بینایى و بصیرت را نیز داشته باشد که تنها از راه آزمون تجربى ایمان و اعتقادات خود و سرفراز بیرون آمدن از این آزمون است که مى تواند ارزشمندى و حقانیت آنها را به اثبات برساند. پیام نهفته در درام لسینگ را مى توان در یک کلام چنین خلاصه کرد: انسانى ترین ادیان، راستین ترین ادیانند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:59  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

نخستین جلسه سرگروه های آموزشی در سال تحصیلی جدید

نخستین جلسه ‌ی هم اندیشی سرگروه های آموزشی شهرستان شازند در تاریخ یکشنبه  دهم آبان ماه در محل اداره‌ی آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست آقای ملکی معاون آموزشی اداره و با حضور هماهنگ کننده ی گروه ها آقای ویسی برگزار شده بود سرگروه های آموزشی متوسطه حضور یافته به طرح دیدگاه های خود و همچنین بررسی راهکارها و برنامه های عملی جهت توسعه‌ی فعالیت های گروه آموزشی پرداختند.

در این جلسه معاون آموزشی اداره  ضمن تأکید بر اهمیت نقش سازنده‌ی گروه های آموزشی در پیشبرد اهداف آموزشی ، خواستار ادامه‌ی این نشست ها و مشارکت مؤثر و فعال سرگروه ها در مسائل آموزشی شد.

در ادامه جلسه پیشنها دهای سرگروها ی ادبیات فارسی ، زیست شناسی ، زبان انگلیسی و عربی ودیگر سرگروه ها مورد بررسی قرار گرفت .مهم ترین موارد مطروحه در زمینه‌‌‌ی ساماندهی مسئله‌ی آموزش های ضمن خدمت و نقش سرگروه ها در این زمینه ، بررسی معضلات آموزشی ناشی از نحوه‌‌ی سازماندهی فعلی در مدارس ،به کارگیری دبیران غیر تخصصی ، مشکلات دانش آموزان پیش دانشگاهی ، آزمایشگاه های علوم پایه و مشکلات مربوط به تعیین سرپرست آزمایشگاه ، مشکلات پژوهشگاه دانش آموزی و نحوه‌ی همکاری سرگروه ها با این پژوهشگاه و ... بود که معاون اداره برای  پیگیری و بررسی بیشتر این مسائل قول مساعد داده خواستار ادامه‌ی چنین جلساتی شدند.

در ادامه آقای ویسی کسب رتبه‌ی سوم گروه های آموزشی متوسطه‌ی منطقه را در سال تحصیلی گذشته  نشانه‌ی فعالیت مؤثر و مثبت سرگروه ها و عزم و اراده‌‌ی همگانی برای نظارت فعال گروه ها بر امر آموزش دانستند و به این خاطر از سرگروه های اموزشی تقدیر کردند.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:8  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

گروه های آموزشی

شرح وظایف گروه های آموزشی

 

    نظام های مختلف آموزش در تمام دنیا از جهات مختلف دارای نواقص و نارسایی هایی می باشد و هیچ کشوری نمی تواند ادعا نماید که بهترین و کاملترین نظام آموزشی را دارد ، نظام آموزشی کشور ما نیز در رسیدن  به اهداف خود با مشکلات و معضلات زیادی رو به روست . از جمله وجود اشکالاتی در عناصر اصلی آموزش و پرورش مثل هدف ، برنامه ، روش ، وسایل کمک آموزشی و ارزشیابی ، وجود مشکل در این عناصر گاهی ناشی از برنامه ریزی های ضعیف و ناقص در سطوح بالاتر نظام آموزشی است و گاهی ناشی از اجرای این عناصر توسط نیروهای عملیاتی در سطوح پایین تر نظام آموزشی. این مشلات باعث پایین آمدن کیفیت آموزشی و در نتیجه افت تحصیلی زیاد می گردد. مسؤولین نظام آموزشی از دیرباز به فکر شناسایی و تلاش در رفع این مشکلات بوده اند و راهکارهای زیادی را تجربه کرده اند، یکی از این راهکارها تشکیل گروه های آموزشی به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش از  طریق ایجاد زمینه های برخورد افکار و اندیشه ها و در نتیجه بروز خلاقیت ها ، ابداعات ،  ابتکارات ، داد و ستد،  تجربیات ، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی و نیز آشنایی با نارسایی ها ، کمبودهای آموزشی و کمک به بهبود تدریس معلمان از طریق بازدید از مدارس و تبادل نظر با معلمان می باشد. گروه های آموزشی را می توان نبض آموزش یک سیستم آموزشی نام نهاد.

گروه های آموزشی در چهار سطح مدرسه ، منطقه، استان و کشور و به تفکیک رشته های گوناگون تشکیل می گردد و هدف کل آن ارتقاء صلاحیت های شناختی، عاطفی و عملکردی مربیان ، معلمان و مدیران است .

گروههای آموزشی وظایف متعددی بر دوش دارند که اهم آنها عبارتند از :

1- نیاز سنجی آموزشی و پیشنهاد تشکیل دوره های ضمن خدمت

2- بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی

3- تهیه مقاله ، جزوه و بروشور در زمینه های روش های نوین تدریس ، ارزشیابی و غیره

4- بازدید از مدارس و کلاس درس معلمان

5- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی

6- برگزاری گردهمایی معلمان و مدیران

7- ....

 

 • شرح وظایف گروهای آموزشی دوره ی متوسطه ی نظری و پیش دانشگاهی

 

1 - تهیه و تنظیم تقویم اجرایی سالیانه ی فعالیت های گروه اموزشی در طول سال تحصیلی در راستای اهداف(به تفکیک هر ماه)

 

2 - نیاز سنجی دور ه های مورد نیاز دبیران و پی گیری آن از طریق ضمن خدمت

 

 

3 - بررسی وضعیت دبیران درس مربوطه از حیث سابقه ی خدمت ,مدرک و رشته ی تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط ,گذراندن دوره های ضمن خدمت درس مربوطه و ..(از طریق برنامه بکفا که در منطقه موجود می باشد)

 

4 - شناخت و آگاهی از چگونگی طرح سوالات امتحانی مدارس ,همکاری در انتخاب طراحان سوال ,تصحیح اوراق امتحانی و ارزشیابی مستمر در کلاس های درس.

 

 

5 - بررسی امکانات ,تجهیزات  و وسایل آموزشی و کمک آموزشی در درس مربوطه و نحوه ی استفاده ی دبیران از آنها و تشویق دبیران به استفاده ی بهینه از آنها

 

6 - تهیه و اجرا ی طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی در درس مربوطه متناسب با نیازها و شرایط منطقه (با هماهنگی شورای تحقیقات سازمان ومنطقه)

 

 

7 - نقد و بررسی علمی محتوای کتب درسی (با اولویت کتب جدید التالیف)

 

8 - جمع آوری ,طبقه بندی و تدوین نظرات دبیران رشته ی مربوطه و ارسال به کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی دوره ی متوسطه ی استان (از طریق کارشناسی تکنولوژی و گروهای آموزشی متوسطه ی اداره ی مربوطه)

 

 

9 - تهیه ی سوالات امتحانی نمونه و ایجاد بانک سوال در درس مربوطه و طبقه بندی آن به روش مناسب جهت استفاده از آنها در طرح سوالات امتحانی

 

10 - تهیه و ارائه ی طرح درس نمونه برای هر درس با همکاری دبیران آن رشته و تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از طرح درس در کلاس (باتاکید بر کتب جدید التالیف)

 

 

11 - بازدید و مشاهده  ی چگونگی انجام فعالیت های کلاسی و فرآیند تدریس دبیران در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی با هماهنگی مسئول آموزش متوسطه و بر اساس برنامه زمان بندی شده

 

12 - بازدید و نظارت بر چگونگی انجام امتحانات ,طرح سوالات امتحانی ,شیوه ی تصحیح و نمره گذاری سوالات ,بازبینی مجدد 5% اوراق امتحانی (قبل از اعلام نتایج امتحانی)و ...در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی با هماهنگی کارشناسی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اداره و با رعایت مقررات مربوطه.

 

 

13 - ارائه ی پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی آموزش در درس مربوطه

 

14 - برنامه ریزی جهت افزایش و ارتقای سطح علمی –مهارتی دبیران(در زمینه های مختلف از جمله:تکنولوژی آموزشی-روشهای تدریس فعال,شیوه های ارزشیابی ,ارزشیابی مستمر ,طرح سوالات امتحانی و ...)از طریق تشکیل جلسات گرد همایی تخصصی و کارگاههای آموزشی .

 

 

15 - پاسخ گویی مستمر به سوالات دبیران منطقه و رفع اشکالات و ابهامات درسی و آموزشی آنان در درس مربوطه و پیگیری موضوع تاحصول نتیجه.

 

16 - بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان با استفاده از محاسبه ی شاخص های آماری در درس مربوطه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل احتمال افت تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش  تدریجی افت تحصیلی (نمرات از طریق برنامه سیستم متمرکز امتحانات منطقه تهیه و اقدام شود.)

 

 

17 - تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از روش های تدریس فعال و مشارکتی

فراهم نمودن زمینه ی تدریس علمی دبیران موفق و با تجربه و علاقمند در جلسات گردهمایی ومجامع عمومی گروه مربوطه

 

18 - انجام سایر کارهای ارجاعی کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه عنداللزوم
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

پاسخ خود آزمایی های تاریخ ادبیات دوم انسانی 2

بخش دوم13-20

خودآزمايي درس سيزدهم

1) اساسي­ترين انديشه­هاي صوفيانه عين القضات را در چه آثاري مي­توان جست و جو كرد؟

پ: در رساله­هاي يزدان شناخت و تمهيدات.

2) انديشه­هاي شيخ اشراق بيشتر از چه مايه مي­گرفت؟

پ: از تفكر ايراني و حكمت خسرواني1 مايه مي­گرفت.

 3) اسرارالتوحيد اثر كيست؟ چند باب دارد و موضوع آن چيست؟

پ: اثر محمدبن منور ـ سه باب دارد ـ موضوع آن درباره­ گفتار و رفتار و حالات شيخ ابو سعيد ابو­الخير عارف برجسته­ قرن پنجم است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 11:56  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

پاسخ خود آزمایی های تاریخ ادبیات دوم انسانی

پاسخ خود آزمایی ها ( بخش اول درس 1-12)

خود آزمايي درس اول

1) الفبا، براي اولين بار در ميان كدام يك از اقوام و در چه زماني رواح رواج پيدا كرد؟

پاسخ: در ميان فنيقيها و حدود سه هزار سال قبل از ميلاد.

 2)چرا سلسه­هاي تاريخي و حوادث سياسي نمي­توان در تقسيم بندي اصل و مبنا قرار گيرد؟

پ: زيرا سلسله­هاي تاريخي و حوادث سياسي و اجتماعي فقط مي­توانند سير تحول و گذرا يك دوره را به دوره­اي ديگر، كند يا تند كننده ولي هرگز در اين تقسيم بندي اصل و مبنا قرار نمي­گيرند.

 3) اوستاي موجود از چه كتابهايي تشكيل شده است؟

پ: اوستاي موجود از پنج كتاب ب ه نامهاي يسنا، يشتها، و يسپرد و نديدا و خرده اوستا تشكيل شده است كه جملگي حاوي نيايش اهورا مزدا، خداي بزرگ و بي­همتا. ايزدان و فرشتگان، ستايش پاكي و نيكي و راست كرداري، نكوهش ديوان و اهريمنان و همچنين دستورها و احكام و ذكرهاي مذهبي است.

 4) خداي نامه چيست و منشأ و سرمشق چه نوع آثاري است؟

پ: كتابي مهم است كه در اواخر عهد ساساني پديدآمد و در نخستين سده­هاي اسلامي چند بار به عربي ترجمه شد و از روي ترجمه­هاي آن سيرالملوك ها و شاهنامه­هاي متعددي پرداخته شد كه يكي از آنها شاهنامه­ منثور ابومنصور عبدالرزاق توسي است. اين كتاب منشأ و سرمشق آثار تاريخ

                                                                                                                                                                                                                                       ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 11:53  توسط سرگروه ادبیات شازند  | 

مطالب قدیمی‌تر